به گزارش شمال اصفهان؛به اطلاع میرساند اتصال ارتباط بیمه ای وتمدید بدون وقفه قرار داد بیمه ای از شرایط اصلی واولیه برقراری مستمری های پیری ؛از کار افتادگی کلی فوتی است وبا توجه به اینکه تعدادی از بیمه شدگان وبازماندگان به دلیل قطع رابطه بیمه ای ویا عدم تمدید در موعد مقرر وایجاد وقفه در […]

به گزارش شمال اصفهان؛به اطلاع میرساند اتصال ارتباط بیمه ای وتمدید بدون وقفه قرار داد بیمه ای از شرایط اصلی واولیه برقراری مستمری های پیری ؛از کار افتادگی کلی فوتی است وبا توجه به اینکه تعدادی از بیمه شدگان وبازماندگان به دلیل قطع رابطه بیمه ای ویا عدم تمدید در موعد مقرر وایجاد وقفه در پرداخت حق بیمه یه صندوق علی رغم دارا بودن چند سال سابقه بیمه مشمول دریافت مستمری نگردیده اند
به بیمه شدگان محترم تاکید می شود در رابطه با اهمیت اتصال ونیز تمدید به موقع قرارداد بیمه ای هرچه سریع تر اقدام نمایند.
ساکنین محترم شهرستان برخوار جهت کسب اطلاعات بیشتر به کارگزاری صدور بیمه اجتماعی کشاورزان وروستائیان وعشایر (شرکت تعاونی توسعه دهیاریهای شهرستان برخوار) واقع در علی آباد ملاعلی مراجعه نمائید.
تلفن:۴۵۸۸۲۹۳۰
همراه:۰۹۱۳۳۷۰۷۵۱۶
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان وعشایر شهرستان برخوار