شمال اصفهان؛ به گزارش ایمان معمار مسول کمیته فناوری اطلاعات هیات کاراته شهرستان برخوار ؛مراسم استقبال از قهرمانان و سرپرستان تیم کیوکوشین کاراته ماتسوشیماشهرستان برخوار جناب شیهان علی عسکری وهیات همراه از مسابقات کشور ارمنستان روز گذشته میدان سیمرغ وپارک معلم شهر خورزوق باحضور اقای هانشی عبدالرضا عسگری بنیانگذار کیوکوشین کاراته برخوارو اقای فتحی ریاست […]

شمال اصفهان؛ به گزارش ایمان معمار مسول کمیته فناوری اطلاعات هیات کاراته شهرستان برخوار ؛مراسم استقبال از قهرمانان و سرپرستان تیم کیوکوشین کاراته ماتسوشیماشهرستان برخوار جناب شیهان علی عسکری وهیات همراه از مسابقات کشور ارمنستان روز گذشته میدان سیمرغ وپارک معلم شهر خورزوق باحضور اقای هانشی عبدالرضا عسگری بنیانگذار کیوکوشین کاراته برخوارو اقای فتحی ریاست شورا شهر خورزوق واقای محمدی عضو شورا و اقای عدالت نیا ریاست هیئت کاراته برخوار واساتید شهرستان برخوار
اقایان احمدی. فاطمی .پوردایی.برادران امیری.نوروزی.معمار .صفایی و با حضور مردم عزیز ولایت مدار برگزارشد
کمیته فناوری اطلاعات هیات کاراته برخوار
سن سی ایمان معمار

استقبال از قهرمانان و سرپرستان تیم کیوکوشین کاراته برخوار

.

استقبال از قهرمانان و سرپرستان تیم کیوکوشین کاراته برخوار

.

استقبال از قهرمانان و سرپرستان تیم کیوکوشین کاراته برخوار