به گزارش خبرنگار اعزامی شمال اصفهان به عراق ؛(محمد مهوری)اینجا قصر دار والاماره است جایی که روزی امرا وستمگران در آن حکومت میکردند و در این مکان حنایت های بسیار میکردن، از سر در این دارالحکومه حضرت مسلم سفیر حضرت امام حسین را به جفا از بالای آن به پایین انداخته و او را شهید […]

به گزارش خبرنگار اعزامی شمال اصفهان به عراق ؛(محمد مهوری)اینجا قصر دار والاماره است جایی که روزی امرا وستمگران در آن حکومت میکردند و در این مکان حنایت های بسیار میکردن، از سر در این دارالحکومه حضرت مسلم سفیر حضرت امام حسین را به جفا از بالای آن به پایین انداخته و او را شهید نمودند
در همین قصر بود که خانم زینب (س) علیه بنی امیه، سخنرانی فرمودند و البته در نهایت هم، سر قاتلان حسین در قصر الاماره مقابل مختار قرار گرفت تا شاید کمی انتقام خون شهیدان کربلا گرفته شده باشد.
اکنون میبینید که از آن قصر شاهانه چه باقی مانده و مرقد مسلم چه شاهانه پابرجاست و این است عاقبت ظلم و جور

از قصر دار والاماره چه مانده است+عکس

.

از قصر دار والاماره چه مانده است+عکس

.

از قصر دار والاماره چه مانده است+عکس