صدای برخوار،انفجار خودرو در دولت آباد،طولانی شدن زمان اتمام پروژه های شهرداری و فوت رئیس جهاد کشاورزی برخوار از جمله مهم ترین اخبار برخوار در هفته ای که گذشت می باشد.

  • صدای برخوار،انفجار خودرو در دولت آباد،طولانی شدن زمان اتمام پروژه های شهرداری و فوت رئیس جهاد کشاورزی برخوار از جمله مهم ترین اخبار برخوار در هفته ای که گذشت می باشد.
    به گزارش صدای برخوار ، به علت نگه داری الکل داخل خودرو یک خودرو در شهر دولت آباد منفجر شد.
    مشاهده ادامه خبر

آتش سوزی خودرو در دولت آباد/نگه داری الکل در خودرو


طولانی شدن زمان اتمام پروژه های شهرداری تحمیل هزینه بلا استفاده به شهروندان است ؛مردم انتظار دارند با پیگیری شورای شهر ، شهرداری در حوزه وظایف خود نیاز های مردم و شهر را رفع کنند.

سوء مدیریت در اجرای پروژه های دولت آباد 


عباس نقدی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان برخوار نیز به فوت کرد.