به گزارش خبرنگار شمال اصفهان از دستگرد برخوار ؛جلسه ی اجتماع پزشکان٬پرستاران٬مسئولین بهداشت،داروخانه ها و تکنسین های داروئی جمعه شب مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ باحضور امام جمعه محترم،اعضای محترم شورا و مسئولین شبکه بهداشت شهرستان برگزار گردید٬که در این جلسه،پیرامون موضوعات ذیل بحث و بررسی به عمل آمد : ۱_ پیگیری مرکز اورژانس و تهیه ی یک […]

به گزارش خبرنگار شمال اصفهان از دستگرد برخوار ؛جلسه ی اجتماع پزشکان٬پرستاران٬مسئولین بهداشت،داروخانه ها و تکنسین های داروئی جمعه شب مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ باحضور امام جمعه محترم،اعضای محترم شورا و مسئولین شبکه بهداشت شهرستان برگزار گردید٬که در این جلسه،پیرامون موضوعات ذیل بحث و بررسی به عمل آمد :

۱_ پیگیری مرکز اورژانس و تهیه ی یک دستگاه آمبولانس برای شهر دستگرد

۲_احداث پایگاه شماره ۲ شهر دستگرد در شهرک بهار جنب باشگاه پوریای ولی با اعتباری بالغ بر هشتصد میلیون تومان که انشاا… تا بهمن ماه سال آینده توسط پیمانکار پروژه تحویل داده خواهد شد

۳_ معرفی افراد بی بضاعت به مرکز بهداری و مرکز بهداشت ولیعصر(عج)و دریافت تخفیف هزینه ی بیماران از طرف دفتر امام جمعه

۴_ آگاهی واطلاع رسانی به مردم ٬ جهت اطلاع از خدمات رایگان مرکز بهداشت و دیالیز ولیعصر(عج) دولت آباد

۵_ افزایش آگاهی درمورد پیش مراقبتی و پیشگیری بیماری ها توسط مرکز بهداشت درمانی دستگرد

۶_درآینده شاهد اضافه شدن یک داروخانه دیگر جهت خدمات به مردم فهیم و زحمتکش دستگرد

اجتماع پزشکان،پرستاران،تکنسین های دارویی با حضور رئیس شبکه بهداشت

.

اجتماع پزشکان،پرستاران،تکنسین های دارویی با حضور رئیس شبکه بهداشت

.

اجتماع پزشکان،پرستاران،تکنسین های دارویی با حضور رئیس شبکه بهداشت

.

اجتماع پزشکان،پرستاران،تکنسین های دارویی با حضور رئیس شبکه بهداشت

.

اجتماع پزشکان،پرستاران،تکنسین های دارویی با حضور رئیس شبکه بهداشت

.

اجتماع پزشکان،پرستاران،تکنسین های دارویی با حضور رئیس شبکه بهداشت

.

اجتماع پزشکان،پرستاران،تکنسین های دارویی با حضور رئیس شبکه بهداشت

در پایان از مردم خواستاریم با پرسنل زحمتکمش بهداری همکاری کرده واز خدمات رایگان شبکه بهداشت در خصوص تشخصیص بیماری استقبال کنند