به گزارش شمال اصفهان ؛ به نقل از برخوارنیوز، آیین تکریم و معارفه فرمانده پایگاه بسیج صاحب‌الزمان (عج) محله سرجوب دولت‌آباد با حضور جانشین سپاه برخوار ، فرمانده حوزه مقاومت امام حسین (ع) دولت‌آباد و جمعی از اهالی این محله برگزار شد. در این مراسم از آقای محمد داوری با قرائت تقدیرنامه از طرف سرهنگ […]

به گزارش شمال اصفهان ؛ به نقل از برخوارنیوز، آیین تکریم و معارفه فرمانده پایگاه بسیج صاحب‌الزمان (عج) محله سرجوب دولت‌آباد با حضور جانشین سپاه برخوار ، فرمانده حوزه مقاومت امام حسین (ع) دولت‌آباد و جمعی از اهالی این محله برگزار شد.

در این مراسم از آقای محمد داوری با قرائت تقدیرنامه از طرف سرهنگ شفیعی فرمانده سپاه برخوار تقدیر و حکم انتصاب آقای مجید داوری به فرماندهی این پایگاه توسط فرمانده حوزه امام حسین (ع) قرائت شد.

پخش کلیپ از فعالیت‌های پنج ساله فرمانده سابق پایگاه و سخنرانی جناب سروان فلسفین از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

آیین تکریم و معارفه فرمانده پایگاه بسیج صاحب‌الزمان (عج) برگزار شد

.

آیین تکریم و معارفه فرمانده پایگاه بسیج صاحب‌الزمان (عج) برگزار شد

.

آیین تکریم و معارفه فرمانده پایگاه بسیج صاحب‌الزمان (عج) برگزار شد

.

آیین تکریم و معارفه فرمانده پایگاه بسیج صاحب‌الزمان (عج) برگزار شد

.

آیین تکریم و معارفه فرمانده پایگاه بسیج صاحب‌الزمان (عج) برگزار شد

.

آیین تکریم و معارفه فرمانده پایگاه بسیج صاحب‌الزمان (عج) برگزار شد

.

آیین تکریم و معارفه فرمانده پایگاه بسیج صاحب‌الزمان (عج) برگزار شد

.

آیین تکریم و معارفه فرمانده پایگاه بسیج صاحب‌الزمان (عج) برگزار شد

.

آیین تکریم و معارفه فرمانده پایگاه بسیج صاحب‌الزمان (عج) برگزار شد

.

آیین تکریم و معارفه فرمانده پایگاه بسیج صاحب‌الزمان (عج) برگزار شد

.

آیین تکریم و معارفه فرمانده پایگاه بسیج صاحب‌الزمان (عج) برگزار شد

.

آیین تکریم و معارفه فرمانده پایگاه بسیج صاحب‌الزمان (عج) برگزار شد