علیرضا ملک پور ، رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوارخبرداد: آموزش کشت کار زعفران در روستای مرغ شهرستان برخوار

به گزارش صدای برخوار؛ علیرضا ملک پور رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار در تکمیل این خبر افزود: درراستای آموزشهای مهارتی و جلسات برگزارشده در روستاهای تابعه شهرستان برخوار و باتوجه به نزدیک بودن بودن زمان کشت محصولات کم آب مانند: زعفران، با همکاری بسیج سازندگی شهرستان، آموزش کشت کار زعفران درروستای مرغ شهرستان برخوار برگزار گردید.
علیرضا ملک پور با اشاره به استفاده از پتانسیل ها و امکانات دو طرف به ویژه در ارتقای کیفیت برگزاری دوره های آموزشی در حوزه های روستایی و مشاغل خانگی برای زنان روستا برای افزایش سطح دانش فنی و مهارتی منابع انسانی مورد نیاز واحدهای اقتصادی مانند کشاورزی و دامداری گفت : آموزش، ارتقا و پرورش نیروهای شاغل در روستاها با هدف بالابردن کیفیت تولیدات در زمینه های مختلف کشاورزی، دامداری و مشاغل خانگی مثل خیاطی، صنایع دستی، گیاهان دارویی و … مهمترین هدف حضور مرکز آموزش فنی و حرفه ای در منطقه می باشد.

/انتهای خبر/