صدای برخوار -رئیس کمیته امداد برخوار از آمادگی این نهاد برای دریافت نذورات قربانی مردم خبر داد.

صدای برخوار -رئیس کمیته امداد برخوار از آمادگی این نهاد برای دریافت نذورات قربانی مردم خبر داد.
علی شاه نظری در گفت و گو با صدای برخوار افزود:علاوه برمساجد ،مراکز نیکوکاری ، دامپزشکی ها و شهرداری ها ،دفاتر کمیته امداد در سراسر کشور نیز آماده دریافت و توزیع نذورات قربانی میان نیازمندان است.
وی تصریح کرد:حجاج ،خیرین و نیکوکاران شهرستان می توانند نذورات قربانی خود شامل دام زنده ،گوشت قربانی و ذبح شرعی را توسط کمیته امداد انجام و بدست ایتام برسانند.

رئیس کمیته امداد برخوار ادامه داد:روشهای مشارکت درطرح عیدقربان از طریق مراجعه حضوری درساعات اداری وروزعیدقربان به کمیته امدادجهت انجام ذبح شرعی یاخریددام،تحویل گوشت وپرداخت وجه می باشند.
شاه نظری بیان کرد:نیکوکاران می توانند به صورت غیر حضوری از طریق پرداخت وجه باشماره گیری#۰۳۱۱۶*۱*۸۸۷۷**واریزوجه به شماره کارت۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۲۶۶۶ نیز نذورات خود را پرداخت کنند همچنین شماره تماس ۰۹۱۳۱۲۸۳۶۸۹ و ۴۵۸۲۸۴۸۵ نیز جهت هماهنگی پرداخت نذورات می باشد.
انتهای پیام /طغیانی