به گزارش صدای برخوار ؛ علیرضا ملک پور رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخواردر تکمیل این خبرافزود: درراستای اجرای آموزش های مهارتی وپیشبرداهداف اشتغال، جلسه ای با حضور نسرین غزنوی رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان برگزارگردید. دراین دیدارعلیرضا ملک پور ضمن معرفی امکانات و برنامه ریزی های قابل اجرا برای صنعت صنایع دستی […]

به گزارش صدای برخوار ؛ علیرضا ملک پور رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخواردر تکمیل این خبرافزود: درراستای اجرای آموزش های مهارتی وپیشبرداهداف اشتغال، جلسه ای با حضور نسرین غزنوی رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان برگزارگردید.
دراین دیدارعلیرضا ملک پور ضمن معرفی امکانات و برنامه ریزی های قابل اجرا برای صنعت صنایع دستی و میراث فرهنگی شهرستان گفت : با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از ۳۰ رشته صنایع دستی در شهرستان در حال فعالیت است و در واقع دومین جمعیت شاغل در این حوزه پس از شهرستان اصفهان، شهرستان برخوار است، درجهت برنامه ریزی های آموزشی و دریافت آمار شاغلین و فعالین این صنعت، خواستار دریافت آمار و ریز مهارت ها گردید .
درادامه نسرین غزنوی نیز با استقبال از حضور رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای و صحبت های ایشان در زمینه پیشبرد اهداف اشتغال و آموزش های مهارتی در صنعت میراث فرهنگی و گردشگری برای هر گونه همکاری اعلام آمادگی نمود

/انتهای پیام/