به گزارش شمال اصفهان؛در چهارمین روز از ماه میهمانی خداوند، آستان مقدس حضرات سیدالکریم(علیهما السلام) میزبان نمازگزاران جمعه جهت اقامه نماز عبادی-سیاسی جمعه خواهد بود.

به گزارش شمال اصفهان؛در چهارمین روز از ماه میهمانی خداوند، آستان مقدس حضرات سیدالکریم(علیهما السلام) میزبان نمازگزاران جمعه جهت اقامه نماز عبادی-سیاسی جمعه خواهد بود.

آستان سیدالکریم، میزبان نماز گزاران جمعه خواهد بود.