صدای برخوار- امروز با حضور ۳۲۰ نفر آزمون کتبی سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در دو نوبت در موسسه مهر ولایت دولت آباد برگزارشد . رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برخوار در گفت و گو با صدای برخوار با اشاره به اینکه این آزمون امروز در دونوبت برگزار شد،تصریح کرد:نوبت اول این آزمون […]

صدای برخوار- امروز با حضور ۳۲۰ نفر آزمون کتبی سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در دو نوبت در موسسه مهر ولایت دولت آباد برگزارشد .
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برخوار در گفت و گو با صدای برخوار با اشاره به اینکه این آزمون امروز در دونوبت برگزار شد،تصریح کرد:نوبت اول این آزمون ساعت ۸ و نیم صبح آغاز و در ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه خاتمه یافت و شرکت کنندگان در نوبت اول در رشته های سوره های منتخب(واقعه و ملک)،حفظ جزء۳۰،حفظ جزءاول،حفظ جزء یک و ۳۰،حفظ دو جزءاول،حفظ سه جزءاول،حفظ پنج جزءاول،حفظ ۱۰ جزء،حفظ۱۵ جزء،حفظ موضوعی ،حفظ ۲۰ جزء،حفظ ۲۵ جزءو حفظ کل به رقابت پرداختند.
وی تصریح کرد:آزمون در نوبت دوم از ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه آغاز و در ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه پایان یافت و این آزمون در نه رشته ؛ مفاهیم قرآن،تدبر در قرآن،مفاهیم نهج البلاغه (راه روشن)،حفظ موضوعی قرآن( هرروزبا قرآن و عترت)،کتابچه حفظ موضوعی قرآن(مسافران آسمان)،ترجمه و مفاهیم قرآن (درسنامه فهم زبانی قرآن جلد ۱ و ۲)،مفاهیم نهج ابلاغه (جلد ۱ و۲) ومفاهیم صحیفه سجادیه برگزارشد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برخوار اظهار داشت :آزمون الکترونیکی درک معنا و تدبر قرآن دوازدهم اسفندماه برگزاری می شود، آزمون شفاهی زیر ۱۲ سال نیز از تاریخ دوازدهم تا هفدهم اسفندماه جاری برگزار می شود.
صابری خاطرنشان کرد:آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در شهرستان برخوار با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برخوار و سازمان اوقاف و امورخیریه و موسسه مهر ولایت دولت آباد برگزارشد.
انتهای پیام طغیانی