به گزارش شمال اصفهان . مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان برخوار گفت: آب شهر سین فردا از ساعت ۸ صبح تا۸ شب قطع است . علی قیصری افزود: در راستای اصلاح خط انتقال و تاسیسات ایستگاه پمپاژ شهر سین فردا ۳۰ فروردینآب این شهر قطع می باشد . وی گفت: شهروندان برای جلوگیری از […]

به گزارش شمال اصفهان . مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان برخوار گفت: آب شهر سین فردا از ساعت ۸ صبح تا۸ شب قطع است .
علی قیصری افزود: در راستای اصلاح خط انتقال و تاسیسات ایستگاه پمپاژ شهر سین فردا ۳۰ فروردینآب این شهر قطع می باشد .
وی گفت: شهروندان برای جلوگیری از کمبود آب، به مقدار نیاز آب ذخیره کنند .