به گزارش شمال اصفهان؛با اعتباری افزون بر ۹۰۰ میلیون ریال آبنما،‌ فضای سبزو محوطه ی میدان دفاع مقدس شهر خورزوق به بهره برداری رسید.برای ساخت این آبنما و محوطه سازی آن ،‌ عملیات خاکبرداری، بتن ریزی، جدولگذاری، بلوک فرش، سنگ کاری، و نصب و راه اندازی موتور خانه و تاسیسات آبنما و فضای سبز در […]

به گزارش شمال اصفهان؛با اعتباری افزون بر ۹۰۰ میلیون ریال آبنما،‌ فضای سبزو محوطه ی میدان دفاع مقدس شهر خورزوق به بهره برداری رسید.
برای ساخت این آبنما و محوطه سازی آن ،‌ عملیات خاکبرداری، بتن ریزی، جدولگذاری، بلوک فرش، سنگ کاری، و نصب و راه اندازی موتور خانه و تاسیسات آبنما و فضای سبز در مدت شش ماه انجام شده است .
در ادامه ساختمان باغ موزه دفاع مقدس شهرستان برخوار در زمین با یک هزار و ۲۰۰ متر در بوستان دفاع مقدس محله اسلام آباد خورزوق کلنگ زنی شد .
باغ موزه دفاع مقدس در سه طبقه موزه،‌ مجموعه فرهنگی و تالار با زیر بنای ۱۸۰۰ متر مربع با اعتباری اولیه یک میلیارد ریال ساخته می شود .

آبنما،‌ فضای سبزو محوطه ی میدان دفاع مقدس شهر خورزوق به بهره برداری رسید

.

آبنما،‌ فضای سبزو محوطه ی میدان دفاع مقدس شهر خورزوق به بهره برداری رسید

.

آبنما،‌ فضای سبزو محوطه ی میدان دفاع مقدس شهر خورزوق به بهره برداری رسید

.

آبنما،‌ فضای سبزو محوطه ی میدان دفاع مقدس شهر خورزوق به بهره برداری رسید

.

آبنما،‌ فضای سبزو محوطه ی میدان دفاع مقدس شهر خورزوق به بهره برداری رسید

.

آبنما،‌ فضای سبزو محوطه ی میدان دفاع مقدس شهر خورزوق به بهره برداری رسید

.

آبنما،‌ فضای سبزو محوطه ی میدان دفاع مقدس شهر خورزوق به بهره برداری رسید

.

آبنما،‌ فضای سبزو محوطه ی میدان دفاع مقدس شهر خورزوق به بهره برداری رسید

.

آبنما،‌ فضای سبزو محوطه ی میدان دفاع مقدس شهر خورزوق به بهره برداری رسید

.

آبنما،‌ فضای سبزو محوطه ی میدان دفاع مقدس شهر خورزوق به بهره برداری رسید

.

آبنما،‌ فضای سبزو محوطه ی میدان دفاع مقدس شهر خورزوق به بهره برداری رسید

.

آبنما،‌ فضای سبزو محوطه ی میدان دفاع مقدس شهر خورزوق به بهره برداری رسید

.

آبنما،‌ فضای سبزو محوطه ی میدان دفاع مقدس شهر خورزوق به بهره برداری رسید

.

آبنما،‌ فضای سبزو محوطه ی میدان دفاع مقدس شهر خورزوق به بهره برداری رسید

.

آبنما،‌ فضای سبزو محوطه ی میدان دفاع مقدس شهر خورزوق به بهره برداری رسید

.

آبنما،‌ فضای سبزو محوطه ی میدان دفاع مقدس شهر خورزوق به بهره برداری رسید

.

آبنما،‌ فضای سبزو محوطه ی میدان دفاع مقدس شهر خورزوق به بهره برداری رسید